-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39256 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

اگر هدف ما اين هست كه مسلمانان به وحدت برسند و بايد سعي كنيم كه فاصله ميان شيعه وسني از بين برود پس چرا اشتباه گذشته ها را ما تكرار مي كنيم اين سؤال اهل سنت هست فرضاً گذشتگان ما (خلفاء سه گانه) دچار اشتباه شده اند چرا شيعيان هر روز و شب آن را به رخ اهل سنت مي كشند و اين باعث فاصله و كينه بيشتر مسلمين مي شود و چطور انتظار دارند كه اهل سنت گفته شيعيان را قبول مي كنند در صورتيكه پدران ما را فحش ميءدهند. اگر كسي پدر و اجداد شما را فحش بدهد آيا شما حاضر هستيد كه حتي گفته هاي او را اگر به نفع شما باشد گوش دهيد؟در خصوص سؤال شما بايد عرض كرد كه هيچ يك از اهل تشيع خصوصاً علماي شيعه، نه با اهل تسنن و علماي آنها، دعوا دارند و نه به آنها فحش مي دهند مگر اينكه فردي يا افرادي ساده لوح و جاهل و فريب خورده باشند كه دست به چنين كاري بزنند و گرنه هيچ يك از عقلا و علماي شيعه دست به چنين اعمالي نزده و نمي زنند. ولي از آن طرف بارها اين مسأله رعايت نشده است و در كتابهاي شيعه و سني مدارك زيادي را مي توان از بي انصافي بعضي از علماي سني نسبت به شيعه بدست آورد. به علاوه اينكه وحدت ميان شيعه و سني هيچ منافاتي با اختلاف نظر و عقيده ندارد بلكه آن چيزي كه وحدت را از بين مي برد دعوا كردن و فحش دادن و توهين كردن است كه از هر دو طرف قبيح و حرام است و اين يكي از همان حربه هاي مهمي است كه استعمار گران، بارها توانسته اند به توسط آن، منابع آنها را غارت و ممالك آنها را استعمار و مردم مسلمان را ذليل كنند. اصل (فَرِّقْ تَسُدْ) [تفرقه بينداز، آقايي كن]، از اصول مهم استعمارگري و چپاول است كه هنوز هم به وضوح شواهد آن را مي توان در عراق و شهرهاي سني نشين ايران و مناطق ديگر مشاهده كرد.

براي مطالعه بيشتر مي توانيد به اوائل كتاب شبهاي پيشاور مراجعه بفرماييد كه براي شما بسيار مفيد و آموزنده خواهد بود و همچنين كتاب دستهاي ناپيدا (خاطرات مستر همفر) را اگر مطالعه ننموده ايد حتماً رجوع نموده و استفاده كنيد.

قسمتي از كتاب شبهاي پيشاور آمده (... آقايان محترمي كه مي گويند تحريك احساسات نبايد نمود آيا نظري به كتابها و مقالات و حملات بعضي نويسندگان سني نما نمي نماينـد تا ببيننـد آن قلمهـا احساسات مي نمايد نه دفاعهايي كه علماء و دانشمندان شيعه مي نمايند)(1)

در پايان اين نكته نيز قابل توجه است كه اگر اهل تسنن واقعاً به اشتباه خلفاء سه گانه پي برده اند و فهميده اند كه تمام مصائب امت اسلام به خاطر اشتباهات آنها در غصب خلافت و خانه نشين كردن اميرالمؤمنين علي (ع) است، پس نبايد همچنان از آنان دفاع كنند. پس اصل اين شبهه اي كه بيان فرموده ايد (و اين شبهه از مكايد استعماري است) فقط براي خلع سلاح كردن تشيع است نه براي حفظ وحدت مسلمين.منابع و مآخذ :

1. شبهاي پيشاور، سلطان الواعظين شيرازي(رحمه ا...)، ص13

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.